Banner
Casa Grigore Berindei
Patrimoniu architectural
Autor Oana Marinache   

 

copertaCercetare de arhivă a scos la lumină informații inedite despre un imobil datorat arhitectului Cristofi Cerchez (1872-195).


Realizată în 1911 pentru locotenent colonelul Grigore Berindei (1867-1952), situată pe str. Păcii (actuala Schitu Darvarii) la nr. 12, vila se înscrie în stilul neoromânesc și este un exemplu impunător mai ales prin volumetrie și decorație.

 

Citeşte mai mult...

Ultima actualizare în Vineri, 22 Martie 2013 18:13
 
Restaurarea picturilor murale, istorie personală
Conservare
Autor Elena Vasilica Martin   

copertaAcum, undeva după 20 de ani de la debutul meu pe scena restaurării pot spune că nu eu am ales această meserie ci ea m-a ales pe mine…

Îmi doream să fiu doar un artist plastic ca mulţi alţii fără însă să mă gândesc că întreg destinul meu profesional va fi cu totul altul…

Am întâlnit însă un profesor extraordinar, domnul Dan Mohanu care, cu foarte mult tact şi cu un talent pedagogic înnăscut a reuşit să mă determine să iubesc foarte mult restaurarea. Fiind foarte tânără nu ştiu dacă am înţeles de la început cât de complexă este această disciplină, cât de mult timp trebuie să lucrezi pentru a avea experienţa necesară.

Am asistat la lucrări de o importanţă fantastică, lucrări la care mi-aş dori să particip acum pentru că doar acum ştiu că sunt foarte mici şansele ca într-o viaţă să participi la astfel de lucrări...

Citeşte mai mult...

Ultima actualizare în Marţi, 19 Martie 2013 20:27
 
Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a mănăstirii Dragomirna, conservarea şi restaurarea picturilor murale
Conservare
Autor Carmen Cecilia Solomonea   

absidaIntervenţiile actuale de conservare şi restaurare a picturilor murale din biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh a mănăstirii Dragomirna au început în luna septembrie 2010 şi s-au finalizat în martie 2012. Restaurarea ansamblului mural1 a fost o lucrare de anvergură care a necesitat o coordonare precisă a intervenţiilor, impusă de termenele proiectului, a inclus în prima fază cercetarea preliminară a suprafeţelor pentru a înţelege fenomenele ce au afectat pictura murală şi în mod evident evoluţia acestora în timp, formele de degradare prezente şi aspectele de ordin estetic. Acest proiect de restaurare a picturii murale a implicat circa 50 de persoane care au participat la realizarea lucrărilor.

Citeşte mai mult...
Ultima actualizare în Luni, 11 Martie 2013 19:34
 
Redescoperirea Icoanei de hram de la Suceviţa
Conservare
Autor Georgiana Zahariea, Oliviu Boldura   

Fig.1Cu prilejul restaurării iconostasului din pronaosul Bisericii Mănăstirii Suceviţa s-a luat în discuţie cercetarea tabloului aflat deasupra uşii de trecere din pronaos spre gropniţă. De menţionat faptul că această zonă cu reprezentarea Coborârii de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, face parte, din punct de vedere compoziţional, din ansamblul iconostasului adăugat în anul 1805.[1]

Odată cu demontarea iconostasului, pentru restaurare, de pe suprafaţa peretelui de est a pronaosului, acoperit cu pictură a fresco din vremea Movileştilor, a rămas o reprezentare izolată, ruptă din contextul tematic şi stilistic al pronaosului. De fapt, a rămas un tablou aflat în mod nejustificat în mijlocul unui concept compoziţional mult mai amplu, cel al sinaxarului. Trebuie menţionat faptul că interesul a fost cu mult mai mare, cu cât, până acum, nu se cunoştea unde se află reprezentarea icoanei de hram a acestei biserici. Prin urmare, ne-am propus efectuarea unor cercetări preliminare prin care să desluşim particularităţile acestei zone.

  Citeşte mai mult...

Ultima actualizare în Miercuri, 06 Martie 2013 23:25
 
Adam şi Eva pe Pământ
Iconografie
Autor Horia Mitrofan   
01 Izgonirea din Rai ROGOZ copy„Eva a povestit cum, după ce au fost izgoniţi din Rai, Adam, silit să-şi câştige hrana cu sudoarea frunţii, a încercat să are pământul cu vitele pe care i le dăruise Dumnezeu. Dar nici n-apucase să înjuge bine boii, şi se înfăţişează înainte-i Satana, care nu-l lăsă să taie nici o brazdă – fiindcă pământul era al lui - până ce Adam nu-i făgădui sufletul său şi al celor ce se vor naşte din el. Satana aduse o cărămidă şi Adam fu silit astfel să scrie pe ea zapisul. Diavolul a luat apoi zapisul şi l-a ascuns în fundul Iordanului, punând dracii să-l păzească. […] Legenda aceasta a fost apoi continuată şi adusă în legătură cu Mântuitorul, care în timpul când a fost botezat în Iordan, a luat zapisul şi l-a fărâmat.”

Ultima actualizare în Marţi, 19 Februarie 2013 13:22
 
Aspecte generale privind conservarea şi restaurarea picturii lui Pârvu Mutu de la biserica mănăstirii Mamu
Conservare
Autor Gina Baranovschi   

 1. Scurt istoric

deisisSatul Mamu apare documentar la 1 august 1437, în anumite acte de proprietate ale unor mari boieri, ulterior intrând în posesia lui Constantin Brâncoveanu. Pe valea Mamului, la Stăneşti, mai exista o ctitorie a boierilor Mogoş Banul şi Mogoş Spătarul, refăcută de legendarii fraţi Buzeşti, generali ai domnitorului Mihai Viteazul (1593-1601).

Aşezământul de la Mamu, ca modest schit de călugăriţe, îşi are începutul la jumătatea secolului al XVI-lea, fiind ctitorie a fraţilor Buzeşti. Moşiile intrând în posesia familiei Brâncovenilor, o sută de ani mai târziu, mama lui Constantin Brâncoveanu reface biserica de lemn, ce era stricată. În anul 1696, Constantin Brâncoveanu o dărâmă şi construieşte pe locul ei actuala biserică de zid.

Pictura este realizată tot în această perioadă (fiind finalizată în 1699), de către pictorii Pârvu şi Marin. Tot de atunci datează şi catapeteasma, sculptată şi aurită.


Citeşte mai mult...
Ultima actualizare în Miercuri, 06 Martie 2013 23:30
 
Propuneri de prezentare estetică a Icoanei Maica Domnului a Rugului Aprins de la Suceviţa
Conservare
Autor Anca Dină, Oliviu Boldura   


1

Repictarea - un subiect de actualitate, un strat de culoare care acoperă adesea picturi de calitate artistică remarcabilă. Multe dintre monumente îşi pierd, prin intervenţia de repictare, identitatea şi importanţa. Şi totuşi, de ce se repictează? Poate pentru că pictura nouă este mai uşor de făcut, cu rezultate spectaculoase; poate că „gustul” artistic al beneficiarului nu se potriveşte cu ce s-a moştenit; poate că este mai puţin costisitor să repictezi decât să restaurezi, sau poate că ne lipseşte acel respect pentru opera înaintaşilor sau acea cultură a frumosului. Multe pot fi motivele, dar rezultatul este acelaşi.

În drumurile prin ţară am văzut adesea picturi murale distruse prin intervenţii abuzive, personaje cu chipuri transformate, sfinţi cu expresii pierdute. Adesea ne este greu să privim „lucrarea” rezultată, iar ca restauratori de pictură murală o asemenea intervenţie este imposibil de acceptat. Ştim ce se întâmplă în aceste condiţii cu originalul, ştim cât de dificilă este revenirea la calitatea picturii dintâi (dacă se mai păstrează sub repictare), dar şi cât de complexă este după un timp decizia conservării sau îndepărtării acesteia.
Despre câteva dintre problemele ridicate de îndepărtarea repictării şi încercări de găsire a soluţiei potrivite pentru abordarea estetică a suprafeţei degradate prin neglijență vom prezenta în cele ce urmează într-un studiu de caz.

 

  Citeşte mai mult...

Ultima actualizare în Miercuri, 30 Ianuarie 2013 20:09
 
Cristofi Cerchez, un vechiu arhitect din Bucureşti, autor Oana Marinache
Editura ACS
Autor Echipa ACS   

cerchez carte

Cristofi Cerchez (1872-1955) este un vechiu arhitect din Bucureşti, de origine armeană, pe nedrept uitat astăzi. A rămas în amintirea protipendadei bucureştene ce se plimba la Şosea pentru a asculta clopoţeii vilei dr. Nicolae Minovici, realizată de el în 1905. În prezent puţini dintre locuitori mai pot identifica construcţii realizate de Cerchez, iar lucrările de specialitate îl includ doar pasager în şirul arhitecţilor ”urmaşi” ai lui Ion Mincu.

Prilejuită de împlinirea a 140 de ani de la naşterea arhitectului, cartea urmăreşte să restabilească locul binemeritat de Cristofi Cerchez în istoria Bucureştiului şi în istoria arhitecturii româneşti.

 

Citeşte mai mult...
Ultima actualizare în Joi, 14 Martie 2013 15:31
 
Mai multe articole..
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Următor > Sfârşit >>

Pagna 6 din 7

Editura ACS

Login FormHarta mostenii tale

adv brosura

Autorii acs.org.ro

Parteneri media

logo-ARHITECTURA

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Contact

Contactati-ne folosind formularul de mai jos!